Kundcase

"Symbrio är en lätt leverantör att ha att göra med"

Det säger Örjan Magnusson, Logistics Manager på Eltel Networks.

På Eltel jobbar man bland annat med långa avtal, det vill säga RAM-avtal som löper under några år. Dock poängterar man för leverantören att det inte råder någon exklusivitet, utan det är upp till leverantören om Eltel köper.

Så jobbar Eltel Networks med Symbrio

Buy-on-net eller Bajonett?

År 2005 rullades Symbrios inköpssystem ut på Eltel Networks. När Örjan Magnusson startade sin anställning 2006 som Logistics Manager på Eltel Networks hade man precis slutfört implementeringen av systemet.

Symbrios inköpssystem gick redan live och Eltel döpte det till ”Bajonett”.

Inledningsvis hade Eltel fortfarande en operativ inköpsavdelning, det vill säga beställaren ute på fältet ringde in alternativt skickade in och talade om för Inköp vad som behövde beställas. Allt eftersom Bajonett började införlivas i organisationen skar man ner mer och mer på det operativa inköpet. Det i sin tur bidrog till att man la ut inköpet på produktionsenheterna, det vill säga det strategiska inköpsbeteendet började ta form. En projektledare kan till exempel vara den som sköter beställningarna idag.

Hur var situationen när Örjan kom in i bilden?

”Det var relativt smärtfritt, systemet var ganska lätt att ta till sig för organisationen, användarvänligt och intuitivt jämfört med vårt affärssystem”, förklarar Örjan.

Hur kunde man ta till sig Symbrio så enkelt med tanke på att människan har relativt svårt för förändringar?

”På den tiden var det Fixed Communication som var vår största organisation och de hade inte så svårt att ta till sig detta. Än idag använder de systemet mest. Nu har vi vuxit med nya förvärv i hela världen. Där har man en helt annan kultur”, förklarar Örjan.

”En ny och stor utmaning blir att få ihop en enda global inköpsprocess, det vill säga en lösning för alla”, säger Örjan.

Vilken är den bästa funktionen i bajonett?

”Den bästa funktionen är optimeringen av varukorgen, det vill säga prisjämförelsen. Vissa förutsättningar måste ju vara uppfyllda för att den ska fungera, det måste finnas E-nummer-standard” säger Örjan.

”Örjan berättar vidare att det blir vanligare att man har långa avtal som löper under många år. Man tecknar ramavtal, ett par, tre stycken.

Dock poängterar man för leverantören att det inte råder någon exklusivitet, utan det är upp till leverantören om Eltel köper. Leverantören ska ha konkurrenskraftiga priser i systemet och i denna typ av strategi är Bajonett ett utmärkt verktyg”, berättar Örjan.

Eltel har anslutit många leverantörer till Symbrio, vad är fördelen med det?

”Det som är bra med att ha så många leverantörer kopplade till Bajonett är att Eltel får in e-fakturor även från webbleverantörerna. Detta är en sak som är väldigt bra med Symbrio, det handlar inte bara om att få ett fakturahuvud med totalbelopp, utan i Symbrio får vi även radinformation vilket gör att det finns en enorm skatt av statistik som är bra vid nya förhandlingar.”, förklarar Örjan.

”Många tror att det enda sättet att få bra statistik är att lägga systemorder, men vi får ju e-faktura på radnivå även om vi har hämtat grejerna i butik. Andra länder förstår inte hur vi kan få så bra statistik även på hämtfakturorna. Detta är ju resultat av de många kopplingar till webbleverantörerna.”, förklarar Örjan.

Det blir mer och mer viktigt med projektupphandlingar för specifika affärer. ”Lite mer se från kunden och ut vad som behövs. Jätteviktigt i kundavtal att det finns en transparens hela vägen tillbaka så att inte vi har satt avtalsvillkor mot leverantören som inte stämmer gentemot kunden. Vi sitter ju bara mitt emellan kund och leverantör”, förklarar Örjan.

Vill du se Eltels framgångskoncept?

Boka en demo så visar vi dig hur!