Leverantörsnätverk

Leverantörer i Symbrio

Vi ansluter kontinuerligt nya leverantörer och har i dagsläget såväl stora och välkända leverantörer som mindre aktörer i Symbrios leverantörsnätverk.

Inköpsystem för bygg & installationsbranschen

Symbrio - en plattform för kunder och leverantörer

Symbrio förenar kunder och leverantörer i en enda stor gemensam plattform. Kunden hittar sina artiklar hos sina leverantörer och leverantörerna når fram till sina kunder med sitt sortiment.

Leverantörerna kan ansluta sig till Symbrio på olika sätt och det är i regel antalet transaktioner mellan kunden och leverantören som avgör anslutningsformen.

Genom Symbrio går såväl beställningen som bekräftelsen, följesedeln och fakturan. Det betyder att den digitala kommunikationen mellan kunden och leverantören förenklas avsevärt såväl som den digitala hanteringen av hela processen.

Fakturasystem för bygg & installationsbranschen

Integration med ert affärssystem genom EDI-anslutning

Den EDI-anslutna leverantören har sitt affärssystem integrerat mot Symbrio vilket innebär att ordrar, bekräftelser, följesedlar och fakturor skickas elektroniskt mellan systemen.

När ordern skickas iväg, svarar leverantörens system med en bekräftelse som informerar om att ordern kan skickas i sin helhet eller med en avvikelse från den ursprungliga ordern.

Därefter kommer den elektroniska följesedeln och till sist faktura.

drift support

Inköpsystem för bygg & installationsbranschen

Webb-anslutning

En webb-ansluten leverantör hanterar ordrar, bekräftelser, följesedlar och fakturor via ett webbgränssnitt i Symbrio.

Meddelanden skapas av webbleverantören direkt i Symbrio vilket gör att beställaren även här får elektroniska bekräftelser, följesedlar och fakturor.

Är du leverantör och vill veta mer?

Boka en demo så visar vi dig hur du kan förbättra din kontroll över inköpsprocessen!