Attestering för bygg & installationsbranschen

Attestera din faktura i Symbrio

I Symbrio kan du attestera och granska fakturarader individuellt. Med ett flexibelt attestregelverket har du full styrning på alla konton, koddelar och kombinationer av dessa.

Vem attesterar vad?

Du har säkert stött på situationer där inte bara du hade behövt attestera fakturan, utan även en kollega. Eller situationer där du hade behövt veta vem eller vilka som attesterade fakturan. Eller vem fakturan skickades vidare till.

Du har säkert stött på fler situationer där du hade behövt hjälp. I Symbrio får du svar på alla dessa funderingar.

Boka en demo så får du svar på dina funderingar!

10 atteststöd du inte kan vara utan

Behandla fakturor

En och samma faktura kan behandlas av flera personer samtidigt.

Spårbarhet

Fakturaadministratören har alltid översikt över var fakturan befinner sig.

Automatik

Du kan skapa automatisk fakturaattest för fakturor utan prisavvikelse mot order.

Konteringsmallar

Kontera utifrån en konteringsmall för att spara tid och kontera rätt.

Uppföljning

Du hanterar och följer upp samtliga typer av leverantörsfakturor.

Kvittenshantering

Du säkerställer speglingen av bokningar mellan Symbrio och ekonomisystemet.

För-och efterkontroll

Du kan tidigt fånga upp fakturor utifrån uppsatta regler och även kontrollera dem innan de skickas till ekonomisystemet.

Konteringsregler

Konteringsregler hjälper dig att minimera felkonteringen.

Dela upp

Du kan dela upp konteringsraderna.

Sökning

Detaljsök på faktura- och orderdata samt kontering. Skriv ut flera fakturor samtidigt.

Fakturahanteringen i praktiken

Boka en demo så visar vi dig hur!