Kundcase

"För tio år sedan var det ca 2000 användare medan det idag är det dubbla, ca 4000 användare."

En av de största fördelarna med Bravis är Prisjämförselsen menar David Edner, ansvarig för inköp koncern på Bravida.

Så tycker Bravida om Symbrio

I drygt tio år har Bravida arbetat med ”Bravis”, deras namn på SYMBRIO. Idag är det ca 4000 användare som dagligen beställer varor, prisjämför, tar fram rapporter eller kontrollerar fakturor.

Några av många fördelar som David Edner, ansvarig inköpssystem koncern, radar upp är:

"I have a dream"

David Edner på Bravida, ansvarig för inköpssystemet på koncernnivå sedan flera år, har en lång historia med Symbrio. Vi på Symbrio lärde känna honom redan på hans tidigare arbetsplats där SYMBRIO (systemet) fanns implementerad rent tekniskt men även behövde implementeras hos slutanvändarna. Han inledde sin karriär bland annat som coach för SYMBRIO och utbildade många slutanvändare runt omkring i landet. Han blev ganska snart ansvarig för hela systemet samt coach-verksamheten och några år senare värvades han till Bravida.

Idag upplever David en stor skillnad i IT-mognaden jämfört med för tio år sedan. ”För tio år sedan satte vi alla inblandade aktörer på prov på ett annat sätt”, förklarar David. ”Bara att få leverantörerna att förstå vad de skulle göra” var en utmaning. David själv har förstås också förändrats. Från att ha haft en rådgivande roll så driver han nu utvecklingen tillsammans med oss på Symbrio.

Skapa flexibla lösningar

”Bravida har gjort ett fenomenalt jobb i att implementera Bravis (Bravidas namn på SYMBRIO) i verksamheten.

Men marknadens krav och de digitala förutsättningarna förändras och ställer nya krav på oss.

Därför är det viktigt, kanske mer än någonsin, att skapa flexibla lösningar som stöttar denna förändring”, säger David

Vill du se hur Bravida jobbar?

Boka en demo så får du se hur Bravidas framgångskoncept ser ut.