Om Symbrio

Symbrios avdelningar

Läs mer om våra 7 avdelningar.

Våra avdelningar

Drift

Vi bevakar larmet dygnet runt.

Drift

Drift har en hel del bollar i luften, dygnet runt. Som spindel i nätet har vi mycket kontakt med hosting partners, kunder och leverantörer men framförallt med övriga medarbetare. I en värld där förutsättningarna konstant förändrar sig, får vi lära oss allt mellan himmel och jord. Vi får ta del av mängder av ny teknik och strävar hela tiden efter att effektivisera och förnya våra miljöer efter omvärldens behov.
Kollegorna på Drift

Utveckling

På utvecklingsavdelningen jobbar vi med senaste teknik.

Utveckling

Som på de flesta utvecklingsavdelningar står vi ständigt inför nya utmaningar. Interna krav varvas med specifika kundkrav, vissa mer omfattande än andra. Gemensamt är att vi alla tar ansvar för att möta utmaningarna. Vi jobbar också under flexibla former där det finns stora möjligheter att introducera ny teknik om utvecklaren bedömer det vara bästa lösningen. Det är dock inte hugget i sten, kanske passar en gammal välbeprövad teknik bättre ibland. Vi jobbar också vertikalt, det vill säga brett och inte så specialiserat med korta beslutsvägar. Sammanfattningsvis, ny eller gammal teknik spelar inte så stor roll, huvudsaken är att vi löser problemen långsiktigt och professionellt.
Kollegorna på Utveckling

Leverans

Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd

Leverans

På Leverans implementerar vi nya kunder, nya leverantörer och nya funktioner i Symbriolösningen. Vi är specialister inom inköp, faktura och systemintegration. Vi är ett gäng riktigt vassa projektledare. Vi stöttar våra kunder under införandet, och vidareutvecklar nyttan med systemet när det är i drift. En mix av kompetenser med ambitionen att samarbeta på bästa sätt för att göra våra kunder riktigt nöjda!
Kollegorna på Leverans

Helpdesk

Hur kan vi hjälpa dig?

Helpdesk

Helpdesk jobbar främst med second-line-support. Det innebär oftast att slutanvändare inte ringer till oss, utan våra kunders systemadministratörer. På Helpdesk övervakar vi meddelandeflödet mellan leverantörerna och våra kunder. Det kan också vara helt andra ärenden, till exempel frågor som rör funktioner i gränssnittet. På Helpdesk vet vi aldrig hur arbetsdagen kommer att se ut. Det gäller att vara flexibel, lösningsorienterad och framförallt professionell mot den person som ringer in.
Kollegorna på Helpdesk

Försäljning

Det gäller att hitta en lösning som alla är nöjda med.

Försäljning

Försäljningsavdelningen kallas internt för ”Sälj”. Huvudsyftet för Sälj är att hitta nya kunder, men som kundansvariga är det också viktigt att underhålla befintliga kunder och se till att de mår bra. Sälj jobbar med ”uppsökande försäljning”, vilket innebär arbete med att hitta nya potentiella kunder på marknaden och sedan träffa dem för att diskutera och visa olika lösningar som Symbrio erbjuder.
Kollegorna på Försäljning

Ekonomi & admin

Siffror, konferenser & kontoret.

Ekonomi & admin

På den här avdelningen sköter man allt från ekonomi & kontoret till konferenser.
Kollegorna på Ekonomi & admin

Kom igång med Symbrio

Boka en demo så visar vi dig hur Symbrio fungerar!