Integration mot Symbrio

Integrera ditt affärsystem mot Symbrio

Symbrio är integrerat mot alla större affärssystem. Integratörens främsta roll är att sköta integrationen och samtidigt kunna förklara det löpande arbetet för dig så att det blir begripligt.

Integration tolkar informationen så att den blir begriplig för dig

För integratören är det viktigt att du som kund känner dig trygg rakt igenom hela integrationsprojektet. Integrationsarbetet återkopplas löpande i statusrapporter formulerade på ett sådant sätt så att du förstår.

Tänk dig att ditt företag behöver integrera sitt affärssystem med Symbrio. Det finns många tekniska frågeställningar att tycka till om och ofta är det många inblandade från såväl ditt företag som externa parter i form av bland annat tekniska konsulter. Och du som beställare av projektet och integrationen står mitt i händelsens centrum. Det är då du kan luta dig tillbaka och låta integratören ta hand om allting.

Så jobbar integratören

Integratörens huvuduppgift påminner om att kunna tolka

Integratören är den som översätter informationen både från och till dig och din systemleverantör. När du som kund beskriver hur du vill att det ska fungera i systemen är det integratören som träder in och kombinerar informationen samt hjälper till och bistår i kravställningen mot övriga systemleverantörer.

För oss är det självklart att du ska förstå vad vi pratar om. Vi använder ditt språk och visualiserar arbetet för att underlätta ditt beslutsfattande. I slutändan är det vi som ska få till integrationen och flödena som du som kund önskar ha den.

Du får testa i en egen testmiljö

När projektet och integrationsarbetet börjar närma sig sitt slut sätter vi upp en testmiljö där du som kund testar och verifierar att vi har förstått dig rätt. Därefter skickar du en acceptans och vi får en signal på att det är dags att starta igång den skarpa miljön.

För oss är det viktigt att du som kund får det du har beställt. Projektarbetets mål är att hjälpa dig fram till målet med vår erfarenhet och branschkunskap.

Vill du veta mer om integrationsarbetet, boka ett möte!