Symbrios organisation

En organisation fullproppad av kompetenser

Symbrio grundades 2000 under namnet Freesourcing AB och har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi har även ett kontor i Oslo via vårt helägda dotterbolag Symbrio AS. Våra medarbetare verkar inom sju avdelningar där individerna innehar spetskompetens inom sina respektive område.

Våra avdelningar

Marknad

Marknad driver webbplatsen, bloggen och sociala medier. De tar fram reklamartiklar och intervjuar referenser. De filmar, fotograferar och omvärldsbevakar. På marknad finns även kundansvariga som jobbar med marknads- och produktutveckling.

Försäljning

Sälj driver affärsutveckling, försäljning och ansvarar för flertalet kunder. De demonstrerar våra lösningar och redovisar den affärsnytta dessa skapar för ditt företag.

Leverans stödjer ditt företag vid införandet och implementeringen av systemlösningarna. De ansluter leverantörer, integrerar affärssystem (de är specialister inom systemintegration), genomför utbildningsinsatser och leder projekt. De finns även till hands när systemet är på plats för att vidareutveckla nyttan med det.

Helpdesk

Med Helpdesk kommer du i kontakt när du väl jobbar skarpt i systemet. Helpdesk har öppet mellan 8.00 och 16.30 och hanterar endast second-line support. Det betyder att du som kund själv står för slutanvändarsupporten med en eller flera systemadministratörer. Administratören är oftast den som kontaktar Helpdesk.

Drift

På Drift bevakar och hanterar man samtliga systemmiljöer på Symbrio. Läs Jonas Mählkvist blogginlägg om vad man gör på en Driftavdelning.

Utveckling driver en kontinuerlig produkt- och processutveckling av Symbrios lösningar. Arbetet följer en agil utvecklingsmetodik med löpande releaser under hela året. Det säkerställer att nya krav snabbt kan omsättas till kundnytta.

Kom igång med Symbrio

Boka en demo så visar vi dig hur Symbrio fungerar!